INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per adaptar-la al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD).

És per aquest motiu que, en compliment del RGPD, a continuació li facilitem informació clara, precisa i detallada sobre l’ús que fem de les seves dades personals:

1.- Responsable del tractament de les seves dades: QMS DISTRIBUCIONS MÈDIQUES, S.L.
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem en el seu coneixement que el responsable del tractament de les seves dades es:

QMS DISTRIBUCIONS MÈDIQUES S.L.
NRT: L-709535-X
Adreça: Carretera de Ransol s/n. Cal Lleig. Ransol. AD100 Canillo (Principat d’Andorra)
Correu electrònic: qmsandorra@icloud.com
Telèfon: +376 349 317

2.- Finalitat del Tractament de les seves dades: Gestionar la relació comercial
QMS DISTRIBUCIONS MÈDIQUES S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat de facilitar i permetre la relació comercial existent i de dur a terme les gestions contable fiscal i administratives de l’empresa.

Amb la finalitat de poder-los oferir millor els nostres productes, elaborarem un perfil de client sobre la base de la informació que ens faciliti. Aquesta informació no es sotmetrà a decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

3.- Període de conservació de les dades
QMS DISTRIBUCIONS MÈDIQUES S.L. conservarà les seves dades mentre dugui a terme accions i relacions comercials amb vostè i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions fiscals derivades d’aquesta relació contractual.

5.- Destinataris als que comunicarem les seves dades
Els destinataris de les seves dades son el personal de l’empresa, l’Administrador de la companyia i els prestataris de serveis necessaris per complir amb les nostres obligacions, com la gestoria fiscal, les empreses informàtiques de hosting de les nostres bases de dades i de manteniment dels programes informàtics de gestió, que només accediran a les dades per prestar els serveis contractats.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal. En aquest sentit, l’informem que les seves dades podran ser comunicades a la Agència Tributària per donar compliment a les obligacions fiscals i a les entitats bancàries amb les que treballa l’empresa.

6.- Drets que l’assisteixen
Finalment l’informem, que si ho desitja, pot exercir els drets que el Reglament General de Protecció de Dades reconeix a les persones interessades: a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que es van recollir, a l’ oblit ,a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a gisela@qmsandorra.com amb copia del seu DNI o passaport.